H-Kuld til september 2021

Tashlund Mirabel er parret i juli.

Nærmere info kommer når hun er blevet drægtigheds scannet